Huisregels Blow Up Extreme

 1. Bezoekers dienen te allen tijde aanwijzingen van de organisatie dan wel door hen ingeschakelde derden op te volgen.
 2. Het betreden van de springkussens gedurende Blow Up Extreme is volledig voor eigen risico van bezoekers. Blow Up Extreme aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade.
 3. De inflatables mogen niet worden betreden met schoeisel. Het betreden van springkussens mag enkel en alleen indien het schoeisel van de voet(en) verwijderd is en bezoekers stevige sokken dragen. Het is aan de organisatie van Blow Up Extreme om te beoordelen of de sokken acceptabel zijn.
 4. Bezoekers dienen zich te houden aan de door de organisatie geplaatste signing en routing van het parcours van de stormbaan.
 5. Bezoekers verklaren niet besmet te zijn met Covid-19, geen Covid-19 klachten te hebben en niet in contact te zijn geweest met personen die Covid-19 klachten hebben en/of vertonen dan wel besmet zijn met het Covid-19 virus.
 6. De boeker verklaart en gaat akkoord dat hij zelf en zijn gasten voor wie hij boekt in het bezit zijn van een geldig Coronatoegangsbewijs en dat dit getoond moet worden bij de entree van Blow Up Extreme. Indien er geen geldig Coronatoegangsbewijs getoond kan worden zal de toegang ontzegd (Indien deze nog vereist is door de corona maatregelen). Hierbij vervalt ook het recht op een refund van de ticket(s).
 7. Bezoekers gaan ermee akkoord dat de organisatie controles kan uitvoeren d.m.v. het doorzoeken van tassen bij de entree. Een en ander om de veiligheid te waarborgen.
 8. Het is bezoekers niet toegestaan eten/drinken mee te nemen dan wel meegebracht eten/drinken te consumeren.
 9. Het is bezoekers ten strengste verboden wapens, alcohol, drugs, lachgas en/of andere verdovende middelen mee te nemen dan wel te consumeren/gebruiken tijdens een bezoek aan Blow Up Extreme.
 10. De organisatie is nimmer aansprakelijk voor schade aan bezoekers dan wel hun eigendommen.
 11. Blow Up Extreme is nimmer aansprakelijk voor vermissing van eigendommen van bezoekers.
 12. Schade veroorzaakt door bezoekers gedurende het bezoek Blow Up Extreme zal op hen worden verhaald.
 13. Bezoekers zullen alle door de overheid opgelegde Covid-19 maatregelen naleven.
 14. Blow Up Extreme adviseert bezoekers gebruik te maken van de aanwezige lockers.
 15. Indien bezoekers zich niet aan dit reglement houden zullen zij bij Blow Up Extreme worden verwijderd. Zonder restitutie van gelden.
 16. Blow Up Extreme behoudt zich het recht voor dit bezoekersreglement te allen tijde te wijzigen.
 17. Het is niet toegestaan om in de lokatie te roken of gebruik te maken van een E-Sigaret
 18. Iedere bezoeker dient zich te houden aan al het geen in dit reglement is opgenomen, een en ander om de door de Overheid opgelegde Covid-19 maatregelen na te leven bij het bezoeken van Blow Up Extreme.
 19. Dit reglement is van toepassing op alle bezoekers van Blow Up Extreme
 20. De huisregels van de gastlocatie zijn op dit huisreglement van toepassing.
Be the first one to know!

Subscribe to our newsletter!

Receive the newest editions, attractions and actions directly into your mailbox!